Afbeelding in foto rechtzetten

Stel je hebt een prachtige foto gemaakt, die je wilt bewerken. Maar bijvoorbeeld een gebouw staat er net scheef op. In deze tutorial gaan we leren hoe we de hele foto precies recht kunnen zetten.

We beginnen met: We eindigen met:

Stap 1:
Open de foto in een nieuw document.
File > Open

Stap 2:
Selecteer nu de Measure Tool.

Met de Measure Tool kan je de afstand tussen twee afstanden berekenen. Deze informatie komt dan te staan in de Option Bar.

Maar nu gaan we deze Tool gebruiken om de foto recht te zetten.

 

Stap 3:
Nu we de Measure Tool geselecteerd hebben, gaan we een lijn in de afbeelding zetten. Deze lijn wordt gebruikt om de foto recht te zetten. Begin de lijn op een makkelijk punt om door te trekken naar een ander punt. Let op, dit moet wel een rechte lijn van het gebouw zijn. Want met deze lijn wordt het aantal graden bepaalt dat moet worden gebruikt.

Stap 4:
Nu we de lijn hebben neer gezet, kunnen we de foto draaien.
Image > Rotate Canvas > Arbitrary.
Nu krijgen we dit onderstaande schermpje.Hier laten we precies staan wat er al stond. Want Photoshop heeft al berekend hoeveel de foto moet worden gedraaid, dit komt allemaal door de lijn die we net hebben gezet. Druk hier op OK.

Stap 5:
Nu wordt de foto door Photoshop gedraaid. Nu staat het object weer recht en kan je de foto bewerken. Hoewel nu de foto scheef is staat het object recht.

Het resultaat: