Afbeeldingen blenden / vervagen

Hier leer je om twee afbeeldingen op een mooie manier in elkaar te laten overlopen (Vervagen / Blenden), met enkele basis aanpassingen om het geheel af te werken.

Het resultaat:

tijger_7

Stap 1 – Je afbeeldingen kiezen
Open je twee afbeeldingen in één Adobe Photoshop document, zodat je twee layers hebt. Zorg dat je afbeelding die je wilt laten vervagen (blending) in de andere, de bovenste layer is.
Ik heb hier gekozen om een afbeelding van een tijger te blenden in de muur van een verlaten huiskamer, met als extra dat het moet lijken alsof de tijger de kamer binnenkomt.

tijger_1
Stap 2 – Juiste perspectief en positie
We moeten eerst even de positie en het perspectief aanpassen van de tijger, zodat het beter aansluit met het perspectief van de foto. Door de layer met de tijger te selecteren en dan ctrl + t (Free Transform) kun je de afbeelding qua grootte eenvoudig aanpassen en op de juiste plek zetten. Dan via het menu Edit > Transform > Perspective zetten we het perspectief goed zodat hij matcht met de muur. Hier is er ook voor gekozen om de foto horizontaal te spiegelen (Edit > Transform > Flip Horizontal) zodat het nog meer lijkt alsof de tijger de woonkamer binnenkomt. Speel een beetje totdat je tevreden bent. Het voordeel hier is dat we het perspectief (de lijnen) vrij makkelijk kunnen aanpassen aan de hand van de muur en vloer van de achtergrond:

tijger_2
Stap 3 – Quick Mask en weg brushen van wat we niet willen
Klik in het Layer Menu rechtsonder op je bovenste layer. En klik dan op Add Layer Mask (Hieronder derde icoontje van links)

Als je daarop geklikt hebt zie je in het Layer Menu achter je normale layerafbeelding, een tweede afbeelding; een wit vierkant. Dat is je Quick Mask

Pak nu de Brush Tool (B). Zorg ook dat je de voor en achtergrond kleuren in Photoshop even reset (D toets), zodat de voorgrond kleur zwart is en achtergrond wit:
tijger_3
Begin met een grote brush, en ga dan naar een kleinere als je meer detail moet wegwerken. Je gaat hier de achtergrond van de tijger afbeelding wegwerken met de Brush tool, zodat alleen overblijft wat je wilt hebben. Met de linker muisknop ingedrukt kan je zo “poetsen” over de afbeelding. Laat de muisknop af en toe los, zo doe je het in stappen zodat je ook via ctrl + z makkelijker terug kunt als het fout gaat. De hardness van de brush kun je in het begin als je de duidelijke delen wegpoetst met de grote brush op heel hoog zetten. Hoe meer je bij de details van de afbeelding komt (dus hier dicht bij de vacht, de kop, etc) hoe kleiner je de brush wilt zetten en ook softer, zodat het uiteindelijk mooier oogt wat je over houdt. Je kunt ook inzoomen om het preciezer te doen. Ik heb hier geluk dat de vacht niet te harig en pluizig is, waardoor het wegwerken met de brush goed gaat. Heb je een foto waar preciezere uitkniptechnieken nodig zijn, bekijk dan bijvoorbeeld: uitknippen-dmv-channels-2. Goed, we krijgen nu dit:

tijger_4
Werk het af tot je tevreden bent.

Stap 4 – Afwerken en eerste deel blenden dmv opacity
Zorg dat je de layer met de tijger geselecteerd hebt, en stel bovenin het Layer Menu (rechtsonder in PS) de Opacity in. Dit is om het al gedeeltelijk in elkaar te laten overlopen. Ik heb hier gekozen voor 60%. Welke instellingen je het beste kunt gebruiken hangt af van je afbeeldingen en de kleuren. Probeer een beetje wat bij jou het mooiste effect geeft.
Na het toepassen van een 60% opacity bleek dat het rechterdeel rond de kop van de tijger en wat te fel uit kwam, zie hieronder, dus dat moeten we even corrigeren als volgt. Pas de Quick Mask van de tijger-layer toe: rechts klikken op de layer >  Apply Layer Mask (Je kunt hierna dus niet meer opnieuw in de quick mask bewerkingen doen, dus zorg dat je tevreden bent met hoe in dit geval de tijger uitgeknipt is). Maak een selectie (hier gedaan met de Quick Selection Tool (W)) van het deel dat niet fel is, zie onder. Rechtsklik op de selectie, en kies Layer via Copy. 

tijger_5

Je ziet dan dat die nieuwe layer ook een 60% Opacity krijgt, en de tijger weer als geheel dezelfde kleursterkte heeft. Nu kun je de layers samenvoegen (beide selecteren met ctrl + linker muisknop) en dan met rechts op een layer klikken en “merge” kiezen. Dan kun je voor de nieuwe layer weer de opacity als geheel aanpassen. Ik heb die uiteindelijk op 85% gezet. Je wilt ook niet dat het te doorschijnend wordt.

Stap 5 – Tweede stap blenden dmv transparante gradient
Dan tot slot het tweede deel van het blenden. Omdat ik de tijger hier ‘uit de muur’ wilde laten komen, heb ik ervoor gekozen de linkerkant meer te laten overlopen vanuit de muur naar de tijger, dus in te blenden. Geef de tijger layer weer een Quick Mask (zie stap 3). Alleen nu gaan we dmv een gradient er een transparante overgang in brengen. Selecteer de Gradient Tool (G) en kies bovenin de gradient die van zwart naar wit loopt:

tijger_6

Net als eerder gaan we gebruik maken van de zwarte kleur om delen uit de layer via de Quick Mask weg te halen. Trek een gradient door iets links van de tijger te klikken, dan in een rechte lijn naar rechts te slepen en hier tot ongeveer bij de linker snorharen. Dan wordt de linkerkant van de tijger-layer deels verwijderd, doordat het transparant weggevaagd wordt in de onderliggende afbeelding; hier de muur.

Met uiteindelijk het resultaat, na nog een kleine aanpassing in de positie en grootte (klik voor vergroting):

tijger_7

Succes!